مکان یابی ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان:  مکان یابی ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بی سیم
نویسنده:  زهرا عاشورپور کورکاء
استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد
کلید واژه:  ایستگاه پایه ، مصرف انرژی بهینه ،جایگذاری پویا ، الگوریتم ازدحام ذرات ، مناطق ناامن ، فاکتور توازن ، مسیریابی
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.n.04
نام فایل:  p.f.n.04
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.n.04