مدل مداری و شبیه سازی عملکرد یک سلول فتو ولتائیک باتاکید بر افزایش توان خروجی و جریان تاریک پایین

عنوان: مدل مداری و شبیه سازی عملکرد یک سلول فتو ولتائیک باتاکید بر افزایش توان خروجی و جریان تاریک پایین
نویسندگان: حجت شمامی حسن ، قدیمی عباس
محل انتشار:
کلید واژه: سلول خورشیدی، توان، مدل، گرافن، بازده
سال: ۱۳۹۵
کد کتابخانه: f.b.21
نام فایل: f.b.21
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: f.b.21