مدل جدیدی برای اعتماد در اینترنت اشیاء

عنوان:  مدل جدیدی برای اعتماد در اینترنت اشیاء
نویسنده:  پرستو شمس ناتری
استاد راهنما:  غلامحسین اکباتانی فرد
کلید واژه: اینترنت اشیاء، مدیریت اعتماد، امنیت، اعتماد
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.n.01
نام فایل:  p.f.n.01
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.n.01