طراحی صفحه لمسی مجازی بر پایه دوربین با استفاده از تشخیص سر انگشت

عنوان: طراحی صفحه لمسی مجازی بر پایه دوربین با استفاده از تشخیص سر انگشت
نویسندگان: باوقار چهارده، جواد
محل انتشار:
کلید واژه: صفحه لمسی، پردازش دست، شناسایی دست، شناسایی نوک انگشت، حقیقت افزوده، دوربین، دنبال کردن دست، شناسایی پوست، سگمنت کردن پوست
سال: ۱۳۹۵
کد کتابخانه: p.b.102
نام فایل: p.b.102
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: p.b.102