شناسایی رهبران عقیده در راستای ارتقای بازاریابی ویروسی در بستر شبکه‌های اجتماعی

عنوان:  شناسایی رهبران عقیده در راستای ارتقای بازاریابی ویروسی در بستر شبکه‌های اجتماعی
نویسندگان:  فرشید وثوق ، سمیه فرخی مهر ، سعیده اسمعیل پور ، سمیه حسین زاده ، مرتضی خزانه دار لو
محل انتشار:   اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی – دانشگاه علم و فرهنگ تهران
کلید واژه:  بازاریابی ویروسی، پیام تبلیغاتی، دهان‌به‌دهان، رهبران عقیده، شبکه‌ی اجتماعی
سال:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  f.f.02
نام فایل:   f.f.02
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  f.f.02