شبیه‌سازی سلول خورشیدی CIGS با لایه بافر نانولوله کربنی

عنوان: شبیه‌سازی سلول خورشیدی CIGS با لایه بافر نانولوله کربنی
نویسندگان: محمودی، زهرا و صدیق ضیابری، سیدعلی
محل انتشار:
کلید واژه: سلول خورشیدی، CIGS، شبیه سازی، فیلم نازک، نانولوله کربنی
سال:
کد کتابخانه: m.b.103
نام فایل: m.b.103
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: m.b.103