روش های ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی

عنوان: روش­های ارزیابی ریسک در پروژه­های عمرانی
نویسندگان: زارعی، آیدا
محل انتشار:
کلید واژه: ریسک، ارزیابی کمی، ارزیابی کیفی، پروژه ­های عمرانی
سال: ۱۳۹۶
کد کتابخانه: m.f.108
نام فایل: m.f.108
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: m.f.108