خوشه بندی پویا همراه با پیش بینی و بهینگی انرژی برای پیگیری اشیاء متحرک

عنوان:  خوشه بندی پویا همراه با پیش بینی و بهینگی انرژی برای پیگیری اشیاء متحرک
نویسنده:  حمید دوستدار نالکیاشری
استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد
کلید واژه:  شبکه حسگر بی سیم ، خوشه بندی پویا ، بهینگی انرژی ، طول عمر شبکه
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.n.03
نام فایل:  p.f.n.03
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.n.03