حسابداری اجتماعی

عنوان:  حسابداری اجتماعی
نویسندگان:  آیت بلالی ، رسول احمدی آستانه ، محمد حسن پور
محل انتشار:  اولین کنفرانس ملی حسابداری ، حسابرسی و حسابدهی سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان
کلید واژه:  حسابداری ، حسابداری اجتماعی، مسئولیت اجتماعی
سال:  خرداد ۱۳۹۳
کد کتابخانه:  e.h.01
نام فایل:   e.h.01
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  e.h.01