توسعه بازاریابی شبکه ای با شناسایی رهبران عقیده در شبکه های اجتماعی

عنوان:  توسعه بازاریابی شبکه ای با شناسایی رهبران عقیده در شبکه های اجتماعی
نویسندگان:  مرتضی خزانه دارلو ، سمیه حسین زاده ، سعیده اسمعیل پور ، سمیه فرخی مهر ، فرشید وثوق
محل انتشار:  اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
کلید واژه:  بازاریابی ، رهبران عقیده ، شبکه‌ی اجتماعی ، مشتری
سال:  اردیبهشت ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  f.f.03
نام فایل:  f.f.03
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  f.f.03