تعیین شاخص ریسک شبکه راه‌ها در حمل‌ونقل مواد خطرناک (مطالعه موردی: استان گیلان)

عنوان:  تعیین شاخص ریسک شبکه راه‌ها در حمل‌ونقل مواد خطرناک (مطالعه موردی: استان گیلان)
نویسندگان: سیده شادی ابوهاشمی مقدم
محل انتشار:
کلید واژه:  شاخص ریسک
سال:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.se.06
نام فایل:  p.f.se.06
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.06