تخصص مالی هیئت‌مدیره و رفتار پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: تخصص مالی هیئت‌مدیره و رفتار پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: حسینی، سیده یاسمن – محمد نوربخش لنگرودی، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: هیئت‌مدیره، تخصص مالی، سیاست تقسیم سود
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.18
نام فایل: e.h.18
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.18