بکارگیری و اجرای نقشه جریان ارزش در بخش خدمات عمومی جهت رفع اتلاف (مطالعه موردی : کلینیک امام سجاد(ع) شهر رشت)

عنوان:  بکارگیری و اجرای نقشه جریان ارزش در بخش خدمات عمومی جهت رفع اتلاف (مطالعه موردی : کلینیک امام سجاد(ع) شهر رشت)
نویسندگان: فاطمه صدیقی فشتالی
محل انتشار:
کلید واژه:  نقشه­ی جریان ارزش، تولید ناب، شبیه­سازی، زمان­سنجی
سال:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.se.14
نام فایل:  p.f.se.14
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.14