بهبود مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

عنوان: بهبود مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای
نویسندگان: سابقی، جواد
محل انتشار:
کلید واژه: شبکه، حسگر، مسیریابی، چندرسانه‌ای، کیفیت خدمات، نرخ تحویل بسته، انرژی، طول عمر شبکه.
سال: ۱۳۹۵
کد کتابخانه: p.f.106
نام فایل: p.f.106
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: p.f.106