بهبود الگوریتم همگام سازی زمان FTSP در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان:  بهبود الگوریتم همگام سازی زمان FTSP در شبکه های حسگر بی سیم
نویسنده:  سعید موسی پور نوده
استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد
کلید واژه:  حسگر بی سیم ، همگام سازی زمان ، ساعت ، انحراف زمان
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.n.06
نام فایل:  p.f.n.06
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.n.06