برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

عنوان:  برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها
نویسندگان:  میلاد ابوالقاسمیان
محل انتشار:  نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
کلید واژه:  مدیریت منابع انسانی، منابع سازمانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت پاداش، نیاز های کارکنان
سال:  مهر ۱۳۹۳
کد کتابخانه:  f.s.02
نام فایل:  f.s.02
قالب فایل: PDF
لینک دانلود:  f.s.02