بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در بین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست

عنوان:  بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در بین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست
نویسندگان:  دکتر سید مجتبی مجاوریان ، رامین تقی نیا ، حجت اله میاندهی رودسری
محل انتشار:  ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
کلید واژه:  رشد بهره وری کل عوامل تولید ، موسسات غیر انتفاعی ، گیلان ، شاخص مالم کوئیست ، تحلیل پوششی داده ها
سال:  آبان ۱۳۹۳
کد کتابخانه:  e.m.01
نام فایل:  e.m.01
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  e.m.01