بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: سحر بخشی – جناب دکترآقای محسن محمد نوربخش لنگرودی
محل انتشار:
کلید واژه: حاکمیت شرکتی،ساختار سرمایه،عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.14
نام فایل: e.h.14
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.14