بررسی رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و حساسیت سرمایه‎گذاری به قیمت‎های بازار و سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و حساسیت سرمایه‎گذاری به قیمت‎های بازار و سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: نجاتی، آرش – محمدنوربخش لنگرودی محسن
محل انتشار:
کلید واژه: حساسیت سرمایه گذاری، سود حسابداری، قیمت های بازار، کیفیت اطلاعات داخلی.
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.03
نام فایل: e.h.03
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.03