بررسی رابطه بین مالکیت مدیریت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه بین مالکیت مدیریت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: فلاح جمشید، جعفر- محمدنوربخش لنگرودی، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: مالکیت مدیریت ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی ، بورس اوراق بهادار تهران
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.05
نام فایل: e.h.05
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.05