بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی و سود و سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی و سود و سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: تقوی فلاح پور،پیمان – محمدنوربخش لنگرودی، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: جریان نقدی عملیاتی، سود هر سهم، مخارج سرمایه ای
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.04
نام فایل: e.h.04
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.04