بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان:  سجیرانی، ابوالقاسم – محمد نوربخش لنگرودی ، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: اهرم مالی، تمرکز مالکیت، کارایی سرمایه‌گذاری
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.12
نام فایل: e.h.12
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.12