بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای و تصمیم گیری خرید مشتریان با میانجی گری تبلیغات شفاهی، اعتماد و کیفیت خدمات (مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم خانگی شهر لاهیجان)

عنوان:  بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای و تصمیم گیری خرید مشتریان با میانجی گری تبلیغات شفاهی، اعتماد و کیفیت خدمات (مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم خانگی شهر لاهیجان)
نویسندگان:  محسن محمدنوربخش لنگرودی ، زینب فلاح دلاور
محل انتشار:  دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی دانشگاه مهر آستان
کلید واژه:  بازاریابی رابطه ای، تبلیغات شفاهی ، اعتماد، کیفیت خدمات، تصمیم گیری خرید
سال:  تیر ۱۳۹۶
کد کتابخانه:  m.e.m.1
نام فایل:  m.e.m.1
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود: m.e.m.1