بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی و هیئت‌مدیره در سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی و هیئت‌مدیره در سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: محمدی، رامین -محمد نوربخش لنگرودی، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: استقلال هیئت‌مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل، اندازه هیئت‌مدیره، تخصص مالی کمیته حسابرسی
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.07
نام فایل: e.h.07
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.07