بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: محمد نوربخش لنگرودی، محسن/ فدوی  موشایی شاهین
محل انتشار:
کلید واژه: توانایی مدیریت، کیفیت گزارشگری مالی، مدیران
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.19
نام فایل: e.h.19
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.19