بررسی تاثیر تقلیل سود سهام بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تاثیر تقلیل سود سهام بر اجتناب مالیاتی

 در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان: عبدی تجن، احمد – محمدنوربخش لنگرودی محسن
محل انتشار:
کلید واژه: اجتناب مالیاتی ، پرداخت سود سهام ، استقلال هیأت‌مدیره
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.01
نام فایل: e.h.01
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.01