بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب بر اجتناب مالیاتی بر اساس نقش مدیرعامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب بر اجتناب مالیاتی بر اساس نقش مدیرعامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: عزیززاده پرمهر، رحیم – محمدنوربخش لنگرودی
محل انتشار:
کلید واژه: اجتناب مالیاتی، اعتماد به نفس کاذب مدیران ارشد مالی، اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.08
نام فایل: e.h.08
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.08