بررسی استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: سحر خیز کوشالی، زهره –  محمد نوربخش لنگرودی ، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: استقلال کمیته حسابرسی، محتوای اطلاعاتی سود، محیط نهادی
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.11
نام فایل: e.h.11
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.11