بررسی رابطه محافظه کاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

عنوان: بررسی رابطه محافظه کاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
نویسندگان: اسدی خدمتی، الهام – محمدنوربخش لنگرودی، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: محافظه‌کاری حسابداری، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی.
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.02
نام فایل: e.h.02
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.02