بازیابی شکست بلادرنگ در پروتکل Open flow مبتنی بر شبکه‌های نرم افزار محور

عنوان: بازیابی شکست بلادرنگ در پروتکل Open flow مبتنی بر شبکه‌های نرم افزار محور
نویسندگان: رضازاده مقدم مناره بازاری، رقیه و اکباتانی فرد، غلامحسین
محل انتشار: First International Conference on

Computer Science and Engineering

CCSE 2017

۲۱-۲۲ Feb. 2017

کلید واژه: جریان‌باز، بازیابی شکست، حفاظت اتصال، شبکه نرم‌افزار محور، رتبه‌بندی گره‌ها
سال: ۲۰۱۷
کد کتابخانه: m.f.105
نام فایل: m.f.105
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: m.f.105