انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به کمک الگوریتم TOPSIS

عنوان: انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به کمک الگوریتم TOPSIS
نویسندگان:  مهسا رضایی کلج، علی رضایی کلج
محل انتشار:  کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه سزین لهستان
کلید واژه:  بازاریابی، استراتژی های بازاریابی، الگوریتم تصمیم TOPSIS
سال:  ۱۳۹۳
کد کتابخانه:  f.s.03
نام فایل:  f.s.03
قالب فایل:  PDF
لینک دانلود:  f.s.03