ارزیابی اقتصادی فناوری هیدروپونیک مبتنی بر آب‌شور

عنوان:  ارزیابی اقتصادی فناوری هیدروپونیک مبتنی بر آب‌شور
نویسندگان:  محمد ترابی خداشهری
محل انتشار:
کلید واژه: فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، هیدروپونیک، صنعت، کشاورزی
سال:  ۱۳۹۵
کد کتابخانه:  p.f.se.12
نام فایل:  p.f.se.12
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.12